Фотосинтез рослин

https://www.youtube.com/watch?v=FVd3cJxbKwE Фотоси?нтез (від грец. ????- — світло та грец. ???????? — синтез, сукупність) — процес синтезу органічних сполук звуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів (хлорофіл у … Continue Reading →

Фотосинтез – складний хімічний процес…

     Фотосинтез – (від грец. ????- — світло та грец. ???????? — синтез, сукупність) – процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла за участю фотоситетичних пігментів: (хлорофіл у … Continue Reading →