Природний добір

Природний добір – це процес, спрямований на збереження і розмноження в ряді поколінь організмів, що мають корисні для їх життя і розвитку адаптивні ознаки, і знищення менш пристосованих. Більш пристосовані … Continue Reading →

Еволюційна теорія Ч.Дарвіна

В даному відео представлена еволюційна теорія Дарвіна,яка  охоплює широке коло проблем, найважливішими з яких є докази еволюції, виявлення рушійних сил еволюції, визначення шляхів і закономірностей еволюційного процесу

Еволюційна теорія Ч.Дарвіна

У відео наведений основний фактор еволюції Ч. Дарвіна-прагнення до розвитку, що притаманне живим організмам при переборенні несприятливих умов. Результатом цього прагнення є зміни органів, що успадковуються. Ч. Дарвін визнавав наявність … Continue Reading →