Життя клітини після мітозу.

Мітоз-найпоширеніший спосіб поділу ядра, за якого клітина розподіляє два ідентичні набори хромосом, утворені внаслідок реплікації ДНК, кожен до нового ядра.    Біологічне значення мітозу полягає у збереженні сталості каріотипу багатоклітинного … Continue Reading →

Мітоз і Мейоз

Мітоз (рідше: каріокінез або непрямий поділ) (від грец. mitos — нитка) — поділ ядра, етап кон’югацію гомологічних хромосом протягом профази. Мейоз (або редукційний поділ) — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характерний тільки статевим клітинам (не соматичним), унаслідок якого хромосомний набір зменшується вдвічі, клітини переходять з диплоїдного стану … Continue Reading →