Будова насінини однодольних та дводольних рослин

Насінина — це вкритий шкіркою зародок рослини із необхідним для його розвитку запасом речовин. До складу будь-якої насінини входить насінна шкірка, зародок і запас поживних речовин. Насінина (рис. 1) розвиваєгься … Continue Reading →

Стовбурові клітини. Шанс на порятунок!

Сучасна медицина семимильними кроками просувається вперед, пропонуючи інноваційні методи лікування всіляких захворювань. Причому число методик зростає пропорційно зростанню появи нових хвороб та видозміни вже давно знайомих. В останні кілька років … Continue Reading →