Андроцей та гінецей квітки

Андроцей — сукупність тичинок у квітці. Це чоловіча генеративна сфера рослинного організму є надзвичайно важливою, так як в ній відбувається мікроспорогенез та мікрогаметогенез, необхідних для запліднення у квіткових рослин. Андроцей … Continue Reading →