Значення бактерій у житті людини та природи

Бактерії – це примітивні одноклітинні живі організми. Вони поширені повсюдно: на поверхні або усередині інших організмів (тварин,рослин , людини), у великій кількості зустрічаються в грунті, водоймах. Прямо чи опосередковано бактерії відіграють важливу … Continue Reading →

Загальна характеристика вірусів

 Будова вірусів   Віруси – це облігатні внутрішньоклітинні паразити, що не мають клітинної будови та систем, які синтезують білок та імобілізують енергію. Вони мають власний геном, який складається з нуклеїнової … Continue Reading →

Біотехнологія отримання біогазу та вирішення проблеми утилізації

Одним із найбільш перспективних методів утилізації відходів агропромислового комплексу (рослинництва, тваринництва) є їх біоконверсія в енергоносій біогаз шляхом мікробіологічної ферментації. Біомаса – це органічна речовина, яка утворюється в процесі фотосинтезу, … Continue Reading →

Біотехнологія тварин як галузь біотехнології. Основні напрямки досліджень та методи біотехнології тварин

  Біотехнологія тварин – галузь біотехнології, яка ґрунтується на використанні біологічних процесів і об’єктів для економічно важливих виробництв і створення високопродуктивних порід тварин. Суть, стратегія і перспектива біотехнології тварин полягає … Continue Reading →

Гібридомна технологія – яскравий приклад виходу біотехнології у практику

Гібридома — це результат злиття злоякісних клітин та ?-лімфоцитів імунної системи. Гібридома має ряд селективних переваг: тривале розмноження в культурі та здатність синтезувати моноклональні антитіла. Мілетейн та його працівник Келер лабораторії … Continue Reading →

Типи гібридних клітин та способи їх отримання

  До недавнього часу клітинну інженерію вважали галуззю генетичної інженерії, однак, за останнє десятиліття, враховуючи наявність власних методів, конкретних цілей та завдань, вона виділилась як самостійна область біологічних та медичних … Continue Reading →

Біотехнологія як передова галузь біоіндустрії: предмет, завдання, методи та перспективи

В середині 60-их років багато вчених пророкували виникнення “нової біології”, розвиток прикладних досліджень, що суттєво змінив би процедури отримання цілого ряду хімічних і фармацевтичних засобів. Ця “революція” стала реальністю завдяки … Continue Reading →

Біоінженерія

Еще совсем недавно процесс выращивания овощей был тяжелым трудом: рассаду высаживали в грунт, поливали, подкармливали, укрывали от непогоды. Растения вяло плодоносили, а к концу августа начинали гнить, и так было … Continue Reading →