Пластиди

Пластиди є основними цитоплазматичними органелами клітин автотрофних рослин. Назва походить від грецького слова «plastos», що в перекладі означає «виліплений». Відомо три типи пластид: хлоропласти, хромопласти та лейкопласти. Хлоропласти – це … Continue Reading →

Внутрішній світ листка

Листок – це бічний елемент пагона, що розташовується на стеблі. Він складається з листкової пластинки, черешка і основи. Листок виконує такі головні функції: фотосинтезу, газообміну, транспірації та запасання. Анатомічна будова … Continue Reading →

Продихи рослин

В епідермі є особливі утворення для газообміну і транспірації — продихові апарати, або продихи, котрі забезпечують газообмін між внутрішніми тканинами і зовнішнім середовищем. Продихи складаються з двох замикаючих клітин бобоподібної … Continue Reading →

Механічні тканини

Механічна тканина – вид тканини в рослинному організмі, волокна з живих і мертвих клітин з сильно потовщеною клітинною стінкою, що надаються механічну міцність організму. Виникає з верхівкової меристеми, а також … Continue Reading →

Дім рослинної клітини

Рослинна клітина складається з целюлозної оболонки, клітинної мембрани, протопласта. Протопласт складається з цитоплазми і ядра. Цитоплазма – це основний компонент усіх живих клітин. Від клітинної оболонки цитоплазма відокремлюється щільним шаром … Continue Reading →

Мітоз

Чи знаєте Ви, що таке “мітоз”? Які його основні завдання? Яка біологічна роль, зокрема в рослинному організмі? У даній статті ми постараємося дати відповіді на ці прості запитання. Мітоз – … Continue Reading →