Lac Operon : Regulation of Gene Expression in Prokaryotes

Що таке експресія генів? Включення і виключення гена регулює синтез різних білків (наприклад, ферменти ) і має важливе значення. Жакоб і Моно запропонували модель оперона LAC для пояснення регуляції синтезу ферменту, бета-галактозидази, у E.Coli, тільки коли лактоза доступна в якості субстрату і глюкоза не доступна. Це було першим дослідженням регуляції метаболізму на основі генетичного аналізу системи Lac. Вони назвали цю модель опероном ( Lac Operon Concept ).

Для детальнішого ознайомлення з цією темою перейдіть за наступними посиланнями:

  1. http://www.csirnetlifesciences.com/2016/02/lac-operon-gene-expression-in-prokaryotes.html
  2. http://helpiks.org/5-15472.html
  3. http://biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part31-185.html

Підготувала: студентка групи БП-42 Шамро Ольга Андріївна

Leave a Comment