Біолюмінісценція в живих організмах

Біолюмінісценція-це світло,що утворюється шляхом хімічної реакції в живому організмі. Біолюмінесценція є типом хемілюмінесценції, в результаті якої утворюється світіння. Зараз на Землі налічується більше 1100 видів біолюмінісцентних тварин. Світіння організмів стимулюється … Continue Reading →

Кліматичні зміни: причини і наслідки

Щоб зберегти землю, природу, Треба її полюбити, Щоб полюбити, треба пізнати. Пізнавши – неможливо не полюбити. М. Пришвін Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологічних проблем які стоять перед людством.  … Continue Reading →

Проблема знищення слонів

Загальна кількість слонів в Африці станом на сьогодні становить 600 тисяч. Вченими доведено,що щороку браконьєри вбивають приблизно 35 тисяч слонів. Їх винищення призводить до неспроможності слоненят самостійно виживати в умовах дикої … Continue Reading →

Організм і зовнішнє середовище

З перших миттєвостей життя і до самої останньої хвилини організм людини взаємодіє із зовнішнім середовищем. Вона оточує його завжди, скрізь і всюди. Ця взаємодія є необхідна умова для нормального росту … Continue Reading →

Властивості навколишнього середовища (довкілля).

Вивчення взаємовідносин людини з навколишнім для неї середовищем привело до виникнення уявлень про властивості або стани навколишнього середовища, які виражаються через сприйняття довкілля людиною з точки зору її потреб (виробничих, … Continue Reading →

Енвайронментологія — наука про оточуюче людину середовище

Енвайронментологія (англ. environment — навколишнє середовище, довкілля) — наука про оточуюче людину середовище та їхній взаємний вплив одне на одного. В ширшому трактуванні під енвайронментологією розуміють науковий напрямок, що вивчає … Continue Reading →

Фітотерапія як сучасний метод лікування захворювання.

Поняття про фітотерапію, як сучасний метод лікування захворювань Терміни ” фітотерапія ” і “фітопрепарати” вперше були введені в обіг французьким лікарем Анрі Леклерком (1870-1955). Згідно визначенню, фітопрепарати – це лікарські … Continue Reading →

Форми життя на Землі – дощові черв’яки.

Однією із різноманітних форм життя на Землі є дощові черв’яки. Маленькі, рожеві, звиваються дощові черв’яки – це корисні тварини для ґрунту. Вони належать до загону малощетинкових хробаків. Дощові черв’яки широко поширені … Continue Reading →