Структура ДНК.Принцип комплементарності

Дезоксирибонуклеї?нова кислота? (ДНК) — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів. Основна роль … Continue Reading →

Будова вуха людини

Вухо (auris) — орган слуху складається з трьох час­тин: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Зовнішнє і середнє вухо проводять звукові коливання в напрямку до внутрішнього вуха. Оточуючі звуки збираються вушною … Continue Reading →

Фотосинтез – складний хімічний процес…

     Фотосинтез – (від грец. ????- — світло та грец. ???????? — синтез, сукупність) – процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла за участю фотоситетичних пігментів: (хлорофіл у … Continue Reading →

Мітохондрія

Мітохондрії (від грец. mitos — нитка і chondron — зерня) належать до енергопродукційної системи клітини і до мембранного типу органел. Виявлено, що ферменти циклу Кребса та дихального ланцюга окислювального фосфорилювання … Continue Reading →

Імунітет

Заветная мечта человека – не болеть. Осуществить ее помогает иммунитет. Он выступает уникальным защитником организма, беспрерывно заботясь о нем. Иммунная система способна обучаться, когда это особо необходимо, и все для … Continue Reading →