Біосинтез білків

Біоси?нтез білкі?в — процес, за допомогоюи якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну … Continue Reading →

Project Gutenberg

  Project Gutenberg— громадська ініціатива з оцифрування архівування і поширення культурних творів. Заснована 1971р. Майклом Хартом, є найстарішою універсальною електронною бібліотекою. Більшість одиниць цієї колекції є повні тексти книг, які знаходяться в … Continue Reading →