Підготовка інтерактивних вправ у середовищі LearningApps

LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна використовувати в роботі з інтерактивною дошкою, або як індивідуальні вправи для учнів.  LearningApps.org – це додаток для підтримки навчального процесу за … Continue Reading →

Рослина-живий організм

Рослина – це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення,дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження. Рослини самі створюють органічні речовини з неорганічних.Такий тип живлення називають … Continue Reading →