Біотехнологія отримання біогазу та вирішення проблеми утилізації

Одним із найбільш перспективних методів утилізації відходів агропромислового комплексу (рослинництва, тваринництва) є їх біоконверсія в енергоносій біогаз шляхом мікробіологічної ферментації. Біомаса – це органічна речовина, яка утворюється в процесі фотосинтезу, … Continue Reading →

Цікаві факти про дихання

Диханням називається сукупність фізіологічних процесів, які забезпечують надходження кисню в організм, використання його тканинами для окислювально – відновних реакцій і виведення з організму вуглекислого газу. Дихальна функція здійснюється за допомогою зовнішнього … Continue Reading →