Фотосинтез – складний хімічний процес…

     Фотосинтез – (від грец. ????- — світло та грец. ???????? — синтез, сукупність) – процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла за участю фотоситетичних пігментів: (хлорофіл у рослин, бактеріохлорофіл і бактеріодопсин у бактерій), часто з виділенням кисню як побічного продукту.

     Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння енергії Сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротрофних організмів.

Загальна формула фотосинтезу: 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Leave a Comment