Цикл Кребса

http://youtu.be/2hRyGOKukRY

Цикл Кребса — це ключовий етап дихання всіх клітин, що використовують кисень (аеробне дихання), центр перетину безлічі метаболічних шляхів в організмі. Окрім значної енергетичної ролі циклу відводиться також і істотна пластична функція, тобто це важливе джерело молекул-попередників, з яких в ході інших біохімічних перетворень синтезуються такі важливі для життєдіяльності клітки з’єднання як амінокислоти, вуглеводи, жирні кислоти та ін.

Цикл трикарбонових кислот

Leave a Comment