Фотосинтез рослин

https://www.youtube.com/watch?v=70VgkUFPddc

Фотосинтез рослин відіграє важливу роль у диханні живих організмів, перебігу процесів окиснення в неживій природі, завдяки йому відбувається постійне поповнення кисню в атмосфері.

Leave a Comment