Урок на тему “Видільна система людини”

Щоб жити, організм повинен не лише харчуватися, але й очищатися від продуктів розпаду, що постійно утворюються, вуглекислого газу, надлишку води, азотистих сполук: сечовини, аміаку, сечової кислоти.

Виділення – процес виведення з організму кінцевих продуктів, що утворюються в ході обміну речовин у клітинах тіла при розщепленні органічних речовин. цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.

До органів виділення належать:

 • ЛЕГЕНІ – сприяють виділенню в навколишнє середовище вуглекислого газу (СО2 ) і води у вигляді пари (близько 400 мл на добу – 15 %).
 • ШКТ – виділяє незначну кількість води (6 %), жовчних кислот, пігментів, холестерину, деякі лікарські рослини і неперетравлені залишки їжі у вигляді калових мас.
 • ШКІРА – виконує екскреторну функцію за рахунок наявності потових і сальних залоз. Потові залози виділяють піт, до складу якого входить вода (20 %), солі, сечовина, сечова кислота тощо.
 • НИРКИ – виділяють разом із сечею до 50 % води.

Основним органом виділення є нирки, які виводять із сечею велику кількість кінцевих продуктів обміну, головним чином тих, які містять азот (сечовину, аміак, креатинін). Участь у цьому процесі шкіри, травного каналу та їхніх залоз недостатня.

Процес утворення і виділення сечі з організму називається діурезом.

Сечовидільну систему людини складають такі органи:

Ниркифункція сечоутворення і сечовиділення
Сечоводифункція сечовиведення
Сечовий міхурсечонакопичення
Сечівниксечовідведення на зовні

Нирки розміщуються в заочеревному просторі, по обидва боки хребта. Права нирка розміщується на рівні 12 грудного – 3 поперекового хребців. Ліва нирка розміщуються на рівні 4 грудного – 3 поперекового хребців.

Нирка (ren – латин. назва;nephros – грецька назва) – парний орган є права і ліва нирка, бобовидної форми, темно-червоного кольору, поверхня гладенька.

Розміри:

 • довжина 10-12см
 • ширина 5-6 см
 • товщина 4 см
 • маса 120-200гр

Будова нирки

Нирки – це паренхіматозний орган, що складається з речовини, або паренхіми, яка, у свою чергу, складається з двох шарів. Кіркова речовина темного кольору розміщується суцільним шаром. Мозкова речовина – світлого кольору – міститься всередині, представлена 12–15 нирковими пірамідами, основи яких примикають до кіркової речовини, а верхівки спрямовані в ниркову миску – резервуар, у якому збирається сеча перед надходженням у сечовід.

На ввігнутому краю нирки, приблизно посередині: є заглибина, яку називають воротами нирки, через які проходять ниркова артерія, нерви, лімфатичні судини, ниркова вена, сечовід.

Основною структурною і функціональною одиницею нирки є нефрон. Нирка містить близько 1 млн нефронів. Проксимальний звивистий каналець – каналець першого порядку, дистальний – другого порядку.

Будова нефрону:

 • сскладається з ниркового тільця і системи звивистих канальців
 • до складу ниркового тільця входить капсула у вигляді бокалоподібної двошарової чаші, у якій міститься клубочок капілярів
 • від капсули відходить звивистий каналець першого порядку, який іде до мозкового шару і, вигинаючись, звужується та утворює петлю Генле
 • петля повертається в кірковий шар і там утворює звивистий каналець другого порядку, який впадає у збірну трубочку
 • сумарна довжина всіх канальців становить близько 100 км.

Сечовий міхур – це вмістище для скупчення сечі, яка періодично виводиться через сечівник.

Місткість сечового міхура в середньому 500–700 мл і схильна до великих індивідуальних коливань. Стінки сечового міхура мають здатність розтягуватися і скорочуватися. При максимальному заповненні сечового міхура людина відчуває гостре бажання спорожнитися.

Сечовід є трубчастий орган сечової системи, близько 30 см завдовжки, через який здійснюється виведення сечі із нирки до сечового міхура.

Сечівник – трубчастий орган сечової системи, через який здійснюється виведення сечі із сечового міхура назовні.

Функції нирок:

 • Головна функція нирок – видільна (секреторна). Вони виділяють з організму продукти розпаду, залишки води, солей, шкідливі речовини і деякі лікарські препарати
 • Беруть участь у підтриманні і збереженні на відносно постійному рівні внутрішнього середовища (гомеостаза):
  • регулюють величину осмотичного тиску в організмі
  • регулюють постійність реакції крові, йонного складу крові
 • Синтезуюча функція. Беруть участь у синтезі яких речовин, наприклад є спеціальний фермент ренін, який бере участь у регуляції рівня артеріального тиску
 • Обмінна функція. Беруть участь у водно-сольовому (мінеральному) обміні, а також установлено, що нирки беруть участь у ліпідному, білковому і вуглеводному обміні.

Leave a Comment