Типи гібридних клітин та способи їх отримання

 

До недавнього часу клітинну інженерію вважали галуззю генетичної інженерії, однак, за останнє десятиліття, враховуючи наявність власних методів, конкретних цілей та завдань, вона виділилась як самостійна область біологічних та медичних наук.

У завдання клітинної інженерії входить створення визначеними методами гібридних клітин, які володіють необхідними для дослідника властивостями. Розрізняють наступні гібридні клітини:

 

 

Основні методи злиття клітин

  1. Використання інактивного вірусу Сендай, який відноситься до групи вірусів парагрипу, який інактивований УФ–випромінюванням. Цей метод вже майже не використовується (лише у тих випадках, коли клітини іншими методами не зливаються — при роботі з ядерними еритроцитами птахів).
  2. Основний метод — використання поліетиленгліколю (ПЕГ). Це стандартний спосіб, який використовується при злитті клітин тварин та рослин, між собою та один з одним. При отриманні гібридом.
  3. Злиття клітин з використанням лазерного та нейтронного опромінення.
  4. Електрозлиття — клітини попередньо зближені між собою, піддають впливу електричного поля; спочатку проходить об’єднання мембран, потім об’єднуються цитоплазми і формується гібридна клітина.

Нові методи злиття клітин

  1. Авдин – біоновий метод. Клітини одного типу (мієлома) з’єднують з авдином, клітини іншого типу (імунні лімфоцити) безпосередньо або через антитіла з’єднують з біотином (вітамін Н). Такі мічені клітини у суспензії з’єднуються попарно і в результаті дії електричного поля, в яке їх поміщають, утворюються гібридомні клітини.
  2. Метод проточної цитометрії. Цей метод застосовують:
    а) для виділення клітин, що знаходяться на певній стадії клітинного циклу та їх синхронізації. Отримані таким шляхом клони життєздатні і дають початок клітинним клонам;
    б) для відбору (селекції гібридних клітин). Не всі клітини, що піддаються різним впливам для злиття, зливаються. Для видалення клітин, що не злилися, суміш гібридних і клітин, що не злилися, вирощують на селективному середовищі, де виживають лише гібридні клітини.

Leave a Comment