Різноманітність рослин. Водорості.

Загальна характеристика водоростей:

  1. Клітинна будова, автотрофне живлення, клітинна стінка просочена целюлозою.
  2. Будова: одноклітинні,багатоклітинні та колоніальні
  3. Тканини та органи відсутні.

Слань(талом) – тіло водоростей, не почленоване на тканини та органи.

Зелені водорості

Хламіномонада

Одноклітинна прісноводна водорість, планктон.

Спірогіра

Багатоклітинна нитчаста водорість

Ульва

Багатоклітинна водорість, яка мешкає у морській воді

Вольвокс

Складається з багатьох клітин, подібних за будовою і формою, з’єднаних цитоплазматичними містками.

Підготувала студентка 4-го курсу Горячова Ольга за матеріалами відкритих джерел.

Leave a Comment