Рослина-живий організм

Рослина – це цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення,дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження.

Рослини самі створюють органічні речовини з неорганічних.Такий тип живлення називають автотрофним. Їхні клітини містять хлорофіл, здатний вловлювати сонячні промені та засвоювати їхню енергію. 

Рослинна клітина

Рослинам доступна енергія Сонця, яку вони засвоюють завдяки фотосинтезу Фотосинтез – унікальний природний процес, завдяки якому рослини перетворюють неорганічні речовини навколишнього середовища (вуглекислий газ і воду) в органічні, використовуючи енергію сонця. При цьому в навколишнє середовище виділяється кисень. Інші організми – тварини, гриби, більшість бактерій – використовують для власного живлення готову органічну речовину, створену рослинами

Фотосинтез рослин

Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують переважно з ґрунту, а вуглекислий газ – з повітря.

Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу з атмосфери має назву повітряне живлення.  Щоб довести, що рослина виділяє кисень у процесі фотосинтезу, виконують дослід . Дві рослини щільно накриємо скляним ковпаком. Одну з них ставлять на кілька діб у темне місце, а іншу – залишають на світлі.Через кілька діб поставили під скляні ковпаки, якими накрито рослини, запалені свічки. Свічка горітиме довше під ковпаком, яким було накрито освітлену рослину. Це пояснюється тим, що на світлі здійснюється фотосинтез і під ковпаком накопичується кисень, який підтримує горіння. У рослині, яка залишалася в темряві, фотосинтез не відбувався, і необхідний для горіння кисень не виділявся.

Дослід дихання рослин

Для виявлення дихання в рослин виконаємо інший дослід

Усі процеси життєдіяльності рослини відбуваються лише за наявності води. Рослини зазвичай поглинають багато води, але безпосередньо для утворення органічних речовин використовують лише незначну її кількість
Основна маса води випаровується.

Випаровування води – це виділення з рослини водяної пари. Воду випаровують усі частини рослини, а найінтенсивніше – листки. Здатність рослини випаровувати воду можна довести за допомогою нескладного досліду.Візьмемо будь-яку кімнатну рослину. Помістимо гілочку з листками в колбу, яку щільно закриємо ватою .

Рослини ростуть, поступово збільшуючись у розмірах. Як й інші організми, вони розмножуються.  Рослини від інших організмів відрізняються також своєю будовою.

Організм більшості рослин складається з органів.
Орган – це частина організму, яка має певну будову та виконує певні функції.

Органи рослин

Органами рослини є пагони та корені. Пагін складається зі стебла та розміщених на ньому листків і бруньок.

Корені та пагони – це вегетативні органи рослини. Вони виконують функції росту, живлення, обміну речовин, виділення продуктів обміну тощо, тобто здійснюють різноманітні процеси життєдіяльності рослини.

Квітка, плід і насінина – генеративні органи квіткових рослин. Вони забезпечують насінне розмноження. Квітка – це вкорочений та видозмінений пагін. У квітці формуються статеві клітини, що забезпечують утворення насіння.

Підготувала студентка групи БП-41 Лящинська Анастасія за матеріалами відкритих джерел

Leave a Comment