Пластиди

Пластиди є основними цитоплазматичними органелами клітин автотрофних рослин. Назва походить від грецького слова «plastos», що в перекладі означає «виліплений». Відомо три типи пластид: хлоропласти, хромопласти та лейкопласти.

Хлоропласти – це зелені пластиди вищих рослин, що містять хлорофіл – фотосинтезуючий пігмент. Хлорофіл «a» має зеленувато-синій колір, хлорофіл «b» – зеленувато-жовтий. Хлоропласти заповнюють клітини листків, зелених стебел, а іноді зустрічаються навіть у коренях, якщо останні освітлюються сонцем. Хлоропласти являють собою тільця округлої форми розмірами від 4 до 10 мкм. Клітки вищих рослин мають в середньому 10 – 30 хлоропластів.

Рис. 1. Будова хлоропласта

Основна функція хлоропластів – здійснення фотосинтезу. Після тривалої дії світла в стромі хлоропластів виникають і відкладаються зерна крохмалю та краплини олій. Також у стромі містяться молекули хлоропластної ДНК, РНК, рибосоми, які утворюють власну білоксинтезуючу систему хлоропластів, завдяки чому вони є напівавтономними.

Переміщення хлоропластів всередині клітин елодеї

Хромопласти – пластиди, забарвлення яких буває жовтого, оранжевого або червоного кольору, що обумовлено накопиченням в них каротиноїдів. Основними представниками каротиноїдів у вищих рослин є два пігменти — каротин (оранжево-жовтий) та ксантофіл (жовтий). Хромопласти, в основному нагромаджуються в плодах рослин — горобини, шипшини, помідорів, в пелюстках квітів деяких рослин — тюльпанів, гладіолусів, жовтеців, рози та багатьох інших.

Рис. 2. Хромопласти в клітинах чорного перцю

Лейкопласти являють собою безбарвні пластиди, основна функція яких – запас органічних речовин. В залежності від того, які речовини накопичуються в стромі, лейкопласти ділять на амілопласти, які синтезують і нагромаджують крохмаль; протеїнопласти – синтезують білки і відкладають їх у вигляді алейронових зерен (у насінні); олеопласти, в яких утворюються і відкладаються олії (у клітинах насіння конопель, льону, рицини).

Рис. 3. Лейкопласти у клітині бульби картоплі

Пластиди різних типів мають спільне походження – виникають із пропластид і здатні переходити з одного виду в інший. Так, перетворення лейкопластів у хлоропласти спостерігається при позеленінні картопляних бульб на світлі, а в осінній період в хлоропластах зеленого листя руйнується хлорофіл, і вони трансформуються в хромопласти, що проявляється пожовтінням листя. Хромопласти є кінцевим етапом розвитку пластид, вони не перетворюються на пластиди інших типів.

Рис. 4. Перетворення пластид

Leave a Comment