“Обмін речовин і енергії”

Речовини, що надходять до нашого організму, тваринного та рослинного походження. А нашому тілу потрібні речовини, властиві людському організму.З простих молекул – продуктів розкладання білків, жирів і вуглеводів у клітинах синтезуються складні сполуки, з яких побудовані тканини і органи людського організму.Для цих процесів необхідні ще вода, кисень, ферменти. Таким чином, ми добре бачимо взаємозв’язок всієї живої  і неживої природи.

Вчений-біохімік Енгельгардт писав: “істотною відмінністю живого від неживого є те, що живий організм здатний створювати порядок із хаотичного теплового руху молекул”.

З чужих молекул, що надійшли до організму з їжею та з довкілля, через низку складних перетворень організм утворює властиві йому речовини.Обмін речовин складається із двох взаємопротилежних процесів:

Рис.1 Взаємозв’язок анаболізму і катаболізму.

Процеси синтезу органічних речовин називають ще пластичним обміном, а процеси розщеплення – енергетичним обміном. Чому? Тому, що в ході асиміляції оновлюються органоїди клітини, а в клітинах утворюються речовини, необхідні самій клітині.Під час асиміляції накопичується енергія. В ході ж дисиміляції навпаки, синтезовані речовини розпадаються на прості молекули і при цьому звільняється велика кількість енергії.

Таким чином, асиміляція і дисиміляція, дві складові частини обміну речовин, які неможливо відділити; два взаємопротилежні процеси. Video/
Обмін речовин можна розділити на кілька етапів. Обмін речовин та енергії в організмі сприяє постійному оновленню всіх структур без змін, тобто збереженню гомеостазу і життя.(Рис.2) Але за різних умов життя обмін речовин має свої особливості:

  • – у стані спокою переважають процеси асиміляції;
  • – у стані фізичного та розумового навантаження – дисиміляція;
  • – у дітей обмін речовин інтенсивніший;
  • – у людей літнього віку обмін речовин повільніший.
Рис.2 Обмін речовин.

Отже, організм витрачає енергію у двох напрямках: на забезпечення процесів життєдіяльності в умовах спокою; на виконання різних видів фізичної роботи. Кінцевим результатом перетворення енергії в організмі є тепло. Кількість тепла, яке виділяється організмом, можна виміряти за допомогою спеціальних камер – калориметрів. А також за допомогою вимірювання кількості поглинутого кисню і виділеного вуглекислого газу.Одна калорія дорівнює кількості тепла, необхідного для нагрівання 1 л води на 1 градус. Video/
У здорової людини обмін речовин пристосовується до змін довкілля. Video/ За будь-якого захворювання обмін речовин порушується.Часто причиною цього стає сама людина,яка веде шкідливий спосіб життя.


Рене Декарт писав:“Спостерігайте за своїм тілом, для того, щоб ваш розум працював правильно”.

Можливо він сказав це саме про обмін речовин,який є основою здоров’я і повноцінного життя.

Підготувала студентка групи БП-41 Форманчук Роксолана за матеріалами відкритих джерел.

Leave a Comment