Молекулярна біологія

Регуляція транскрипції

     Зазвичай більшості біологічних процесів притаманні багаторівнева регуляція і контроль. Це стосується й факторів транскрипції — вони не тільки самостійно контролюють ефективність транскрипції в регулюванні кількості будь-якого генного продукту (мРНК та білка) в клітині, наявність факторів транскрипції й ефективність їхньої роботи сама складно регулюється. Нижче наведено короткий огляд цих регуляторних шляхів.

     Як будь-який білок, фактор транскрипції закодовано у вигляді гену, що зчитується з хромосоми у вигляді мРНК, яка згодом транслюється у білок. Кожен з таких етапів синтезу може регулюватись, що впливає на виробництво і, відповідно, активність фактору транскрипції. Цікавою особливістю регуляції на даному етапі є те, що фактор транскрипції може регулювати сам себе за допомогою негативного зворотного зв’язку.

  Факторами транскрипції (інша назва — специфічні до послідовності ДНК-зв’язувальні фактори) в молекулярній біології називають білки, що зв’язуються із регуляторними ділянками ДНК за допомогою своїх ДНК-зв’язувальних доменів і є частиною системи, яка регулює транскрипцію, тобто передачу генетичної інформації відДНК до РНК.

   Різні фактори транскрипції можуть як сприяти зв’язуванню РНК-полімерази з промотором (у такому випадку спостерігається активація транскрипції, а сам фактор називається «активатором»), так і запобігати зв’язуванню РНК-полімерази (у такому випадку відбувається репресія транскрипції, а сам фактор називається«репресором»). Фактори транскрипції виконують таку функцію або самостійно, або використовуючи інші допоміжні білки. Залежно від функції, ці білки також поділяються на «коактиватори» та «корепресори».

      Транскрипція — процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці, що відбувається у всіх живих клітинах, іншими словами, це перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК.

   У випадку синтезу з частини ДНК, що кодує білок — з так-званих білок-кодуючих генів, транскрипція є першим кроком біосинтезу білків, процесу, який кінець кінцем приводить до перекладу генетичного коду, через мРНК як проміжної ланки, у поліпептидну послідовність білка.

Для детальнішого ознайомлення із темою зверніться за посиланнями:

  1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2
  2. http://subject.com.ua/biology/medical/37.html
  3. http://vseslova.com.ua/word/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97)-108501u

Підготувала: студентка БП-42 Гевчук О.Р.

 

Leave a Comment