Листок

Листок – це складова частина пагона, що характеризується обмеженим ростом, має двобічну симетрію і плоску форму. Наростає листок основою за рахунок вставного росту (в однодольних) або всією поверхнею (у дводольних).

Цей орган пристосований до здійснення фотосинтезу, газообміну та транспірації. Крім основних функцій, листок може виконувати ще й інші, додаткові:

  • запасання поживних речовин;
  • видалення продуктів обміну внаслідок листопаду;
  • вегетативне розмноження, захист рослин від поїдання і несприятливих впливів середовища тощо.
Листок – це частина пагона

Фотосинтез – утворення в хлоропластах органічних речовин із неорганічних за допомогою енергії світла. Цей процес можна відобразити в рівнянні:

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

У вивчення ролі світла і хлорофілу великий внесок зробив російський вчений К. А. Тімірязєв. За його висловом, зелені рослини відіграють космічну роль завдяки тому, що вони здатні засвоювати сонячну енергію. Ця енергія, акумульована в органічних речовинах, використовується всіма живими організмами нашої планети.

Необхідними умовами фотосинтезу є наявність фоторецепторів, дія світла, надходження води і вуглекислого газу (СO2). Хлорофіл рослини міститься у хлоропластах своїх листків, світло їм дарує Сонце, вода поступає з ґрунту через корінь і вуглекислий газ надходить з повітря через продихи листків.

Отже, фотосинтез залежить від освітленості, температури довкілля, кількості СO2, надходження води тощо.

Leave a Comment