Гібридомна технологія – яскравий приклад виходу біотехнології у практику

Гібридома — це результат злиття злоякісних клітин та ?-лімфоцитів імунної системи. Гібридома має ряд селективних переваг: тривале розмноження в культурі та здатність синтезувати моноклональні антитіла.

Мілетейн та його працівник Келер лабораторії молекулярної біології Медичної науково–дослідної ради Кембріджського університету першими запропонували спосіб отримання гібридом. Келер запропонував злити мієломну клітину з лімфоцитами із популяції, яка б мала попередній контакт з певним антигеном. За його розрахунками, отримана таким чином клітина повинна синтезувати антитіла відповідної специфічності, і одночасно володіти здатністю до необмеженого росту, як це характерно для злоякісної мієломної батьківської клітини. У 1974 р. Келеру вдалось отримати гібридому, що мала здатність продукувати антитіла певної специфічності — моноклональні антитіла — внаслідок злиття клітин мієломи та лімфоцитів селезінки миші, яка була імунізована еритроцитами барана у присутності поліетиленгліколю.

Гібридома – це один із варіантів використання культури клітин в цілях біотехнології. З допомогою гібридомної біотехнології стає можливою регуляція імунної відповіді завдяки отриманню моноклональних антитіл заданої специфічності. Гібридоми можна зберігати у замороженому стані за допомогою методу кріоконсервування. У деяких інститутах та лабораторіях для наукових цілей створені гібридомні банки.

Напрямки використання моноклональних антитіл:

 

 

 

Leave a Comment