Внутрішньохромосомні мутації

Хромосомні мутації (хромо­сомні аберації) — зміни в структурі хромосом, що виникають унаслідок їх перебудови (розриву хромосоми з утворенням фрагментів, які потім об’єд­нуються, але при цьому нормальна структура хромосоми не відновлюєть­ся).

У даному відео показано, як саме відбуваються зміни у структурі хромосом, відповідно до типу внутрішньохромосомних мутацій ( делеція, інверсія, дуплікація).

Leave a Comment