Біотехнологія як передова галузь біоіндустрії: предмет, завдання, методи та перспективи

В середині 60-их років багато вчених пророкували виникнення “нової біології”, розвиток прикладних досліджень, що суттєво змінив би процедури отримання цілого ряду хімічних і фармацевтичних засобів. Ця “революція” стала реальністю завдяки багаточисленним відкриттям наступного десятиріччя в біохімії, генетиці, в біології клітин і молекулярній біології.

               Таким чином 1972р. став офіційним роком становлення біотехнології як науки, оскільки саме тоді була сконструйована перша рекомбінантна молекула ДНК.

               Існує багато визначень поняття “біотехнологія”:

 • біотехнологія – наука, що вивчає використання живих організмів і біологічних процесів у виробництві;
 • біотехнологія – міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних та технічних наук.
 • біотехнологія – наука, що вивчає властивості живих організмів, щоб застосувати їх на практиці.

З розвитком біотехнології пов’язують вирішення глобальних проблем людства: ліквідація нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров’я і якості навколишнього світу.

Основні напрямки дослідження:

 1. розробка наукових основ створення нових біотехнологій за допомогою методів молекулярної біології, генетичної та клітинної інженерії;
 2. одержання та використання біомаси мікроорганізмів і продуктів мікробіологічного синтезу;
 3. вивчення фізико-хімічних та біохімічних основ біотехнологічних процесів;
 4. використання вірусів для створення нових біотехнологій.

Предметом біотехнології є: вивчення та вдосконалення властивостей живих організмів із метою їх наступного використання для задоволення потреб людини.

Сучасні біотехнологічні процеси базуються на методах рекомбінантних молекул ДНК, а також на використанні іммобілізованих ферментів, клітин і клітинних органел.

Завдання біотехнології:

 1. Отримання нових активних речовин і лікарських препаратів для медицини і ветеринарії для ефективної профілактики, діагностики і лікування людей і тварин (1944р. – отримали пеніцилін, 1982р – синтезували людський інсулін).
 2. Створення засобів захисту рослин від хвороб та шкідників; бактеріальних добрив і регуляторів росту рослин; високопродуктивних і стійких до несприятливих факторів зовнішнього середовища сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, одержаних методами генетичної та клітинної інженерії;
 3. Створення цінних кормових добавок і біологічно активних речовин для застосування у тваринництві з метою підвищення продуктивності тварин;
 4. Створення нових технологій одержання цінних продуктів для використання у харчовій, хімічній, мікробіологічній та іншій промисловості;
 5. Отримання безвідходних і екологічно безпечних технологій утилізації і біоконверсії сільськогосподарських, промислових і побутових відходів для одержання енергоносіїв, високоякісного органічного добрива, білкових та вітамінних кормових добавок.

Перспективи біотехнології

 • вирішення проблем харчовій промисловості;
 • вирішення проблем фармації та медицини;
 • використання біотехнології у сільському господарстві;
 • використання біотехнології у різних галузях промисловості;
 • охорона навколишнього середовища;
 • отримання відновних джерел енергії біотехнологічними методами.

Leave a Comment