Біолюмінісценція в живих організмах

Біолюмінісценція-це світло,що утворюється шляхом хімічної реакції в живому організмі. Біолюмінесценція є типом хемілюмінесценції, в результаті якої утворюється світіння.

Зараз на Землі налічується більше 1100 видів біолюмінісцентних тварин. Світіння організмів стимулюється механічними подразненнями ( рух води в місцях стику течій , на хвилях , від ходу судна , від зіткнення організмів один з одним і т. п. ) або виникає як реакція на спалах світла у сусідніх організмів . Біолюмінісцентні морські види це риби, мікроорганізми та медузи. Деякі біолюмінісцентні організми знаходяться на суші: це гриби та світлячки Здатність живих організмів світитися заснована на хімічних процесах, при яких звільнена енергія виділяється у формі світла. У високорозвинених організмів це відбувається в спеціальних органах, в одноклітинних – в особливих органелах і цитоплазмі.

Досліди з вивчення природи явища почав проводити ще в 1660-і роки англійський фізик Роберт Бойль, який встановив, що випромінювання зникає при відсутності повітря. Два століття потому, в 1880-их, французький вчений Рафаель Дюбуа виявив, що біолюмінесценція – результат окисної реакції за участю ферменту-каталізатора. Реагент (субстрат) він назвав люциферином, а фермент – люціферази.

Leave a Comment