Будова листка

Одним із вегетативних органів рослини є листок. Функціями листка є: фотосинтез, випаровування води і газообмін. Розміри листків бувають від декількох міліметрів до 10-20 метрів. Особливо великі листки у пальм, банана, борщівника та інших. На відміну від стебла та кореня, листок має обмежений ріст, тобто досягає певних розмірів, після чого вже не збільшується.

Основна частина листка – листкова пластинка. До вузла стебла у більшості рослин вона кріпиться пружною паличкоподібною частиною – черешком. Листок із черешком називають черешковим. Проте є листки і без черешка, їх називають сидячими. Біля основи листка багато рослин мають особливі вирости – прилистки. Прилистки виконують переважно захисну функцію.

Рис.2 Будова листка

Прилистки виконують переважно захисну функцію. У різних рослин листкові пластинки відрізняються за формою та особливостями будови. Листки бувають прості та складні.

Рис.1 Простий і складний листок

Простий листок складається з черешка і однієї листкової пластинки. Під час листопаду листкова пластика відпадає разом із черешком. Складні листки бувають трійчастими, перистоскладними та пальчстоскладними. Розташування жилок листкової пластинки має назву жилкування.

?????????¶?µ?µ ???·???±???°?¶?µ?????µ

Leave a Comment