Андроцей і Гінецей

1.1 Андроцей – це сукупність тичинок у квітці.

Кількість тичинок в анроцеї коливається у великих межах – від однієї до кількох сотень. Тичинки можуть бути або вільними (вільний андроцей) або в різному ступені зрослими:

  • якщо зростають усі тичинки, то їх називають однобратніми (Б)
  • якщо одна тичинка залишається вільною – двобратніми (Г)
  • якщо тичинки зростаються в кілька груп – багатобратніми.

За висотою відносно одна одної тичинки можуть бути однаковими або неоднаковими — двосильними (А), якщо дві тичинки вищі за інші, чотирисильні (В) тощо.

Рис. 1. Типи тичинок

1.2 Будова тичинки

У типовому випадку тичинка складається з тичинкової нитки і пиляка:

  • Тичинкові нитки у більшості рослин прості, нерозгалужені. Однак іноді вони мають бічні вирости різноманітної форми або галузяться. Якщо тичинкової нитки немає, то тичинку називають сидячою.
  • Пиляк звичайно складається з двох половин( їх називають теками) з’єднаних між собою в’язальцем. В кожній з тек є по два гнізда, або пилкових мішки.
Ртс.2. Будова тичинки і пиляка

2.1 Гінецейце сукупність маточок однієї квітки.

Гінецей, що складається з одного плодолистка (мегаспорофілу), який утворює маточку, називають одночленним, а з кількох плодолистків багаточленним.

Багаточленний гінецей може бути:

  • апокарпним, якщо плодолистки не зростаються між собою і утворюють багато маточок,
  • ценокарпним, якщо плодолистки зростаються в одну маточку.
Рис.3. Загальний вигляд гінецею. А-простий гінецей (махорка); В-простий гінецей (мак); Г-складний гінецей (сусак0; 1-приймочка; 2-стовпчиу; 3-зав’язь.
Рис.4. Типи гінецею: 1-монокарпний; 2-апокарпний; 3-5-ценокарпний (3-синкарпний; 4-паракарпний; 5-лізикарпний)

Маточка – це закрите вмістище для насінних зачатків (насінних бруньок), що утворилося внаслідок зростання одного або кількох плодолистків. Маточка складається із зав’язі, стовпчика і приймочки.

Зав’язь залежно від положення щодо інших частин квітки буває верхньою і нижньою.

Верхня зав’язь розташована вільно на плоскому, опуклому або вигнутому квітколожі і утворюється лише плодолистиками. її можна легко відокремити від квітколожа препарувальною голкою.

В утворенні нижньої зав’язі, крім плодолистків, беруть участь й інші частини квітки – найчастіше основи чашелистків, пелюсток і тичинок, рідше квітколоже, якими вона зростається.

Рис.5. Типи зав’язі

Залежно від кількості гнізд, що не сполучаються між собою, зав’язі бувають (якщо гнізда якоюсь мірою з’єднуютьсяміж собою), двогнізді і багатогнізді. Всередині зав’язі утворюються насінні зачатки.

Відео Адроцей: переглянувши дане відео ви ознайомитесь з розміщенням пиляків на квітці, побачите їх загальний вигляд. А також розгляните будову тичинок, пиляків, тичинкових ниток та пилкових зерен. Зможете побачити відмінності між різними типами андроцею.
https://www.youtube.com/watch?v=a0K7Wa4YOPA

Відео Гінецей: в даному ролику чудово проілюстровано будову квітки, зокрема більшу увагу приділено гінецею. Продемонстровано будову маточки, приймочки, зав’язі. Ви зможете розглянути основні типи гінецею (монокарпний, апокарпний, ценокарпний, паракарпний, синкарпний).


Leave a Comment