Андроцей та гінецей квітки

Андроцей — сукупність тичинок у квітці. Це чоловіча генеративна сфера рослинного організму є надзвичайно важливою, так як в ній відбувається мікроспорогенез та мікрогаметогенез, необхідних для запліднення у квіткових рослин.

Андроцей класифікують за такими ознаками:

  1. За зростанням між собою тичинок;
  2. За співвідношенням довжини тичинкових ниток;
  3. За кількістю кіл, в яких розташовані тичинки.

Незалежно від типу андроцею, найголовнішим його елементом є тичинка — чоловічий генеративний орган, в якому відбувається формування пилку.

Гінецей – це сукупність маточок однієї квітки. Гінецей у різних рослин надзвичайно різноманітний не тільки за своїм складом, кількістю частин і вказаними вище обставинами, але ще за формою і відносними розмірами своїх частин.

Види гінецеїв:

  • Апокарпний гінецей — складається з багатьох самостійних маточок, відрізняється краєвою плацентацією;
  • Монокарпний гінецей — складається з єдиної маточки з краєвою плацентацією
  • Ценокарпний гінецей — складається з декількох зрощених маточок.

Маточка – це закрите вмістище для насінних зачатків (насінних бруньок), що утворилося внаслідок зростання одного або кількох плодолистків. Маточка складається із зав’язі, стовпчика і приймочки.

Всередині зав’язі утворюються насінні зачатки. Місце прикріплення насінного зачатка до стінки зав’язі називають плацентою. Насінний зачаток прикріплюється до плаценти фунікулусом (насінною ніжкою). Насінний зачаток зовні має два покриви – інтегументи, які на верхівці не змикаються, залишається отвір – мікропіле. Основа насінного зачатка (халаза) розташована на протилежному боці мікропіле.

Значення

У статевому житті рослин гінецей має важливе значення, бо він, після запліднення, розростається в плід з насінням. Згідно з цим його значенням і різні частини його мають різний ступінь важливості для рослин. Найважливіша його частина є сім’ябрунька, що перетворюється на насіння. Тому гінецей без сім’ябруньок позбавляється свого фізіологічного значення і вважається недорозвиненим

Leave a Comment