Фотосинтез, як характерна особливість рослин

Рослини, як і будь-які живі організми, потребують поживних речовин для росту та розвитку. Зелені рослини мають величезну перевагу – автотрофність. Це означає, що вони можуть самостійно створювати для себе їжу … Continue Reading →

Фотосинтез рослин

https://www.youtube.com/watch?v=FVd3cJxbKwE Фотоси?нтез (від грец. ????- — світло та грец. ???????? — синтез, сукупність) — процес синтезу органічних сполук звуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів (хлорофіл у … Continue Reading →