Гібридомна технологія – яскравий приклад виходу біотехнології у практику

Гібридома — це результат злиття злоякісних клітин та ?-лімфоцитів імунної системи. Гібридома має ряд селективних переваг: тривале розмноження в культурі та здатність синтезувати моноклональні антитіла. Мілетейн та його працівник Келер лабораторії … Continue Reading →

Типи гібридних клітин та способи їх отримання

  До недавнього часу клітинну інженерію вважали галуззю генетичної інженерії, однак, за останнє десятиліття, враховуючи наявність власних методів, конкретних цілей та завдань, вона виділилась як самостійна область біологічних та медичних … Continue Reading →

Біотехнологія як передова галузь біоіндустрії: предмет, завдання, методи та перспективи

В середині 60-их років багато вчених пророкували виникнення “нової біології”, розвиток прикладних досліджень, що суттєво змінив би процедури отримання цілого ряду хімічних і фармацевтичних засобів. Ця “революція” стала реальністю завдяки … Continue Reading →