Desmos – графічний калькулятор

DESMOS – це онлайн-сервіс, який дозволяє створювати графіки по формулі функції. Сама функція вписується в лівий стовпчик, а графік автоматично будується в правій частині. Сервіс буде корисний тим, кому необхідно швидко і просто побудувати графік функції, для кого побудова графіків функцій викликає складності або тим, кому з найменшими витратами необхідно перевірити правильність побудови графіка.
Крім того, що Desmos Calculator може виконувати всі функції звичайних графічних калькуляторів, він також має кілька додаткових можливостей, яких немає у звичайних графічних калькуляторів.

Що можна робити в DC:

 • малювати функціями;
 • створювати анімовані картинки за допомогою прив’язки об’єктів до функцій з параметрами;
 • створювати динамічну наочність;
 • швидко створювати скріншоти з формулами і функціями.

Desmos Calculator може побудувати такі графіки:

 • Постійна функція ;
 • Залежність x від y  нерівності;
 • Графіки в полярній системі координат;
 • Кусково-задані функції ;
 • Крапка;
 • Функції з параметром  складні функції.

При побудові графіків можна використовувати такі функції:

 • степеневі, показникові і логарифмічні функції ;
 • тригонометричні функції;
 • зворотні тригонометричні функції;
 • гіперболічні функції;
 • статистичні функції і функції ймовірностей;
 • інші функції.

Для роботи у  Desmos Calculator перейдіть но посиланні  –  Desmos Calculator

Підготувала: студентка хіміко-біологічного факультету, Базьків Марта

Leave a Comment