Різноманітність провідних тканин

Провідні тканини рослин- це тканини ,основною функцією яких є проведення по рослині води та розчинених у ній органічних та неорганічних речовин.

Рис1.Типи провідних тканин

Провідні тканини рослин розвиваються з прокамбію та камбію й утворюють систему,що пов’язують всі органи рослин.

Провідні тканини рослин поділяються на флоему та ксилему.

Провідні тканини рослин разом з механічними тканинами утворюють судинно-волокнисті пучки.

Рис2.Типи колатерального пучка

Провідні елементи утворені мертвими клітинами.За ним здійснюється дальній транспорт води і розчинених у ній речовин від кореня до листка.Провідні елементи флоеми зберігають живий протопласт.За ним здійснюється дальній транспорт від фотосинтезуючих листків до кореня.

Leave a Comment