Організм і зовнішнє середовище

З перших миттєвостей життя і до самої останньої хвилини організм людини взаємодіє із зовнішнім середовищем. Вона оточує його завжди, скрізь і всюди. Ця взаємодія є необхідна умова для нормального росту і розвитку людини. Саме під впливом зовнішнього середовища відбувається формування структури і функцій організму людини в різні періоди життя.
Під впливом практично будь-яких впливів більшою чи меншою мірою відбуваються зміни внутрішнього середовища організму, і всі відомі реакції його спрямовані на збереження або вирівнювання її параметрів. Їх називають адаптаційно-компенсаторні реакціями, в основі яких лежать адаптаційно-компенсаторні механізми. Якщо інтенсивність або агресивність фактора не виходить за межі адаптаційно-компенсаторних реакцій, організм справляється без особливого збитку. У тому випадку, коли інтенсивність впливу дуже велика або досить тривала, напруга адаптаційно-компенсаторних механізмів досягає значного рівня. При тривалому впливі відбуваються руйнування зазначених механізмів і розвиток захворювання.

Зовнішнє середовище як цілісна система включає в себе велику кількість різних елементів або чинників, що розрізняються між собою в кількісному і якісному відношенні (рис. 1).

Протягом усього життя на людину впливають найрізноманітніші чинники зовнішнього і внутрішнього середовища організму.


Фізичні фактори. До фізичних факторів належать усі види електромагнітних коливань природного або штучного походження.

Найпотужнішим природним джерелом електромагнітних коливань в природі, звичайно, є Сонце. Саме завдяки сонячній енергії відбуваються всі біологічні процеси на Землі. Вся біосфера і саме життя існує тільки за рахунок сонячної енергії. Діапазон довжин хвиль сонячних випромінювань тягнеться від декількох часток нм (гамма-випромінювання) до метрових радіохвиль.

Око людини сприймає денне світло, пофарбований у білий колір. Однак насправді білий колір являє собою поєднання семи різних кольорів – червоного, оранжевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього і фіолетового. Видима забарвлення визначається довжиною хвилі (і, отже, частотою коливань). Червоний колір має довжину хвилі 760 нм, жовто-зелений – 556 нм, а фіолетовий – 380 нм.

З усіх випромінювань Сонця у видимому діапазоні найбільш сильне біологічну дію має ультрафіолетове випромінювання. Воно має виражену Еритемний дією, тобто викликає почервоніння шкіри людини з подальшим утворенням пігменту. Це не що інше, як захисна реакція організму від перегріву. Непомірне перебування на сонці може викликати не тільки почервоніння, але і утворення пухирів, іншими словами – опік першого або другого ступеня. А це вимагає серйозного лікування. Таким чином, прямий вплив ультрафіолетового випромінювання на живий організм далеко не безпечно.

Природні природні джерела ЕМП можна розділити на дві групи. До першої належать постійне електричне і магнітне поля Землі, до другої – радіохвилі, що генеруються космічними джерелами (Сонце, зірки), а також електричні процеси в атмосфері, наприклад розряди блискавок. Діапазон частот коливається в широких межах.

Виникнення електричного поля Землі пов’язано з наявністю негативного заряду на її поверхні. Його напруженість зазвичай знаходиться в межах від 100 до 500 В / м. Грозові хмари можуть збільшити напруженість поля до сотень кВ / м. Різні люди неоднаково реагують на ЕМП, оскільки володіють різною чутливістю до них. Одні люди абсолютно не помічають магнітних бурь, інші, навпаки, відчувають навіть незначні зміни електромагнітних полів.

Цікаво відзначити, що, на думку фахівців, людське тіло також випромінює електромагнітні поля з частотою понад 300 гГц. При цьому щільність потоку потужності становить величину, рівну 0,003 Вт/м2. Площа поверхні тіла дорівнює близько 2м2. Таким чином, загальна випромінювана енергія дорівнює 0,0054 Вт Це цілком відчутна величина.

Штучними джерелами електромагнітних випромінювань є радіостанції, радіолокаційні станції, високовольтні лінії електропередач і багато інших передавальні технічні засоби. Вони випромінюють енергію в дуже широкому діапазоні довжин хвиль – від міліметрів до декількох десятків і сотень метрів. Особливо сильний вплив спостерігається поблизу джерел випромінювань.

У наш домашній побут інтенсивно впроваджуються електронні засоби зв’язку, радіотелефони, телевізори, радіоапаратура, персональні комп’ютери, СВЧ-печі. На вулиці ми піддаємося електромагнітного впливу електротранспорту (трамвай, тролейбус), різних ліній електропередач, трансформаторних підстанцій, випромінюючих радіо-і телевізійних антен. Всі ці види електромагнітних випромінювань чинять постійний (у денний і в нічний час) вплив на людину.
Результат пошуку зображень за запитом "Фізичні фактори"
Хімічні чинники. Хімічні речовини широко використовуються людиною на виробництві та в побуті (консервуючі, миючі, чистячі, дезінфікуючі засоби, а також засоби для фарбування і склеювання різних предметів).

Всі хімічні речовини, використовувані в побуті, в невеликих кількостях безпечні для здоров’я. Однак порушення правил їх застосування може мати несприятливий вплив на організм.

До хімічним речовинам слід також віднести і лікарські препарати, які призначаються лікарями при різних захворюваннях. Багато сучасні ліки випускаються у вигляді різнобарвного драже, мають дуже привабливий вигляд, тому діти нерідко плутають їх з цукерками. Тим часом досить і однієї таблетки, щоб викликати у дитини серйозне отруєння, небезпечне для життя.
Результат пошуку зображень за запитом "Хімічні чинники"
Біологічні чинники. Форми існування живої матерії на Землі надзвичайно різноманітні: від одноклітинних найпростіших до високоорганізованих біологічних організмів. Всі відомі мікроорганізми можна розділити на три групи: абсолютно безпечні для людини (сапрофіти), ми з ними постійно контактуємо, але це ніколи не викликає захворювань; безумовно шкідливі, тобто небезпечні для здоров’я людини (зустріч з ними завжди чревата розвитком інфекційного захворювання, правда, це трапляється тоді, коли організм не має відповідного захисту); умовно патогенні (це мікроорганізми, які в звичайних умовах не викликають яких-небудь захворювань у людини, однак, коли організм ослаблений внаслідок простудного або хронічного захворювання, недостатнього харчування, авітамінозу, стресу, втоми і т.д., вони можуть викликати захворювання). Виділено групу особливо небезпечних мікроорганізмів, що викликають важкі захворювання у людини. Це, наприклад, збудники натуральної віспи, чуми, холери, туляремії, сибірки, поліомієліту.

Соціальні чинники. Соціальні фактори пов’язані з життям людей, з їх ставленням один до одного і до суспільства. Революційні перетворення майже завжди викликають у суспільстві соціальну напруженість, яка може зробити негативний вплив на окрему людину і суспільство в цілому. І навпаки, спокійне, поступальний, еволюційний розвиток суспільства і суспільних відносин гарантує спокійну, творчу обстановку і зменшення впливу чинників соціальної природи на стан здоров’я людини.

Результат пошуку зображень за запитом "Соціальні чинники."

Психічні фактори. Фактори зовнішнього середовища, що мають психічну забарвлення, пов’язані зі специфічним аспектом життєдіяльності людини. Поведінка людини в різних ситуаціях, його сприйняття навколишньої дійсності, її емоційне забарвлення, характер поведінки людини в тій чи іншій ситуації, формування його особистості тісним чином пов’язані з факторами зовнішнього і внутрішнього середовища і їх взаємодією між собою.

Реалізація ідей психічного і соціального здоров’я зажадає від кожної людини переосмислення таких особистісних якостей, як активність і відповідальність, а від суспільства – перегляду сформованих пріоритетів і традицій у сфері виховання та освіти, праці та відпочинку.

Leave a Comment