Корінь.Видозміни кореня.

Корінь – вегетативний орган з необмеженим ростом, який забезпечує закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів і коренів інших рослин.

Корінь – осьовий підземний вегетативний орган. Але з кожного правила є винятки. Такими винятками серед коренів є видозмінені корені.

Видозміни утворюються в процесі пристосування до певних умов існування. У зв’язку з цим вони можуть виконувати додаткові функції.

Видозмiна Характеристика Представники Зображення
Коренеплід Виконує запасаючу функцiю та формується внаслiдок потовщення головного кореня. морква, буряк, петрушка Морква
Бульбокоренi або кореневi бульби Виконують запасаючу функцiю та формуються внаслiдок потовщення бiчних або додаткових коренiв. Жоржина, батат, пшiнка весняна Бульбокорені
Повiтрянi коренi Виконують функцiю живлення та виникають у рослин, якi живуть на iнших рослинах. Повiтрянi коренi поглинають воду та поживнi речовини безпосередньо з повiтря. Орхiдеї Орхідеї
Дихальнi коренi або пневматофори Виникають в болотних рослин та забезпечують нижню частину рослини киснем. Болотний кипарис, мангровi рослини Болотний кипарис
Ходульнi коренi Виконують опорну функцiю, тобто утримують рослину в певному положеннi. Кукурудза, мангровi рослини Ходульні корені
Коренi-присоски або гаусторiї Коренi присоски з’являються в рослин-паразитiв та напiвпаразитiв та забезпечують живлення за рахунок рослини, на якiй живе паразит. Омела, повитиця, вовчок Омела
Коренi-причiпки Виконують функцiю закрiплення рослини на певнiй опорi. Фiкуси, лазячi лiани, плющi Омела

Leave a Comment