Вегетативні органи рослин

Органи рослин поділяють на вегетативні та генеративні. До вегетативних органів відносять корінь, стебло, листок і бруньку, до генеративних — квітку. Квітка є генеративним органом покритонасінних рослин, у спорових це спорангій, у голонасінних — шишка.
 


Будова рослини: 
1 — апікальна меристема, 2 — верхівкова брунька, 3 — листок, 4 – черешок,
5 —пазушна брунька, 6 — вузол, 7 — міжвузля, 8 — головний корінь, 
9 — бічні корені 


ЛИСТОК 
Листок — бічний вегетативний орган рослини 
Функції листка 
1.     Фотосинтез 
2.     Газообмін 
3.     Транспірація
4.     Вегетативне розмноження 


У насінних рослин листки мають обмежений ріст і наростають основою, а не верхівкою. Листки закладаються у вигляді зовнішніх горбиків твірної тканини верхівкової меристеми бруньки. 
 

Частини простого листка:


Частини простого листка:
1 — прилисток, 2 — черешок, 3 — листкова пластинка, 4 — центральна жилка, 5 — бічні жилки 


а)     б)               в)                   г)                   д) 
Типи жилкування:
а) паралельне, б) лугове, в) перисто-сітчасте, г) пальчасто-сітчасте, д) дихотомічне 
 

Складні листки: 
а)      перистий, б)        пальчастий, в)     трійчастий 
  

Листкорозміщення:
а) почергове, б)  супротивне, в)    мутовчасте (кільчасте)


Захисною реакцією у рослин, що живуть у кліматі з сезонними посухами або значним пониженням температури, є листопад. Скидаючи листки, рослини різко зменшують поверхню випаровування і зупиняють метаболізм, що в умовах посухи або холодів необхідно для виживання. Сигналом підготовки рослини до листопаду є зміна довжини світлового дня. Вічнозелені рослини не мають масового сезонного листопаду. Вони скидають листки поступово, у міру їх старіння, і так само поступово утворюють нові. Тому створюється враження, що рослина завжди зелена. Листопадні рослини на певний час скидають усі листки. Вічнозелені рослини характерні для зон субтропічного і тропічного клімату, позбавленого значних перепадів температур і вологості протягом року. Листопадні рослини характерні для помірних і полярних широт, де вегетаційний період не може тривати весь рік через значні коливання температурного та водного режимів.

Leave a Comment